Mijn antiquariaat bevat boeken en prenten uit mijn persoonlijke verzameling. Gedurende vele jaren verzamel ik letterkundig werk, kunst en kunstboeken.
Bij het literaire werk ligt de klemtoon op poëzie. Dat is mede ontstaan doordat ik zeer geboeid ben geraakt door het vele werk dat in de Tweede Wereldoorlog clandestien of illegaal werd uitgegeven. Omdat er weinig papier bij de drukkers was en papier ook moeilijk te verkrijgen was, werden er veel meer poëziebundels uitgegeven dan romans.
Boeiend aan het clandestiene werk is dat de drukker en schrijver vaak tot een uitgave kwamen met gevaar voor hun leven of hun bedrijf.